محصولات

مشاهده فیلترها

جعبه تقسیم 9*9 دریایی، KD 4020

تیپ کالا: KD4020

جعبه تقسیم IP67 روکار، 53*88*88 میلیمتر، بدون گرومت، بدون...

ادامه مطلب

جعبه تقسیم 10*10 دریایی، KD 4040

تیپ کالا: KD4040

جعبه تقسیم IP67 روکار، 58*98*98 میلیمتر، بدون گرومت، بدون...

ادامه مطلب

جعبه تقسیم 14*12 دریایی، KD 4060

تیپ کالا: KD4060

جعبه تقسیم IP67 روکار، 70*139*119 میلیمتر، بدون گرومت، بدون...

ادامه مطلب

جعبه تقسیم 12*16 دریایی، KD 4100

تیپ کالا: KD4100

جعبه تقسیم IP67 روکار، 82*167*125 میلیمتر، بدون گرومت، بدون...

ادامه مطلب

جعبه تقسیم 20*16 دریایی، KD 4250

تیپ کالا: KD4250

جعبه تقسیم IP67 روکار، 98*200*160 میلیمتر، بدون گرومت، بدون...

ادامه مطلب

جعبه تقسیم 21*26 دریایی، KD 4350

تیپ کالا: KD4350

جعبه تقسیم IP67 روکار، 117*260*210 میلیمتر، بدون گرومت، بدون...

ادامه مطلب

جعبه تقسیم 9*9 دریایی، KD 5020

تیپ کالا: KD5020

جعبه تقسیم IP67 روکار، 53*88*88 میلیمتر، بدون گرومت، بدون...

ادامه مطلب

جعبه تقسیم 10*10 دریایی، KD 5040

تیپ کالا: KD5040

جعبه تقسیم IP67 روکار، 61*98*98 میلیمتر، بدون گرومت، بدون...

ادامه مطلب

جعبه تقسیم 12*14 دریایی، KD 5060

تیپ کالا: KD5060

جعبه تقسیم IP67 روکار، 70*139*119 میلیمتر، بدون گرومت، بدون...

ادامه مطلب

جعبه تقسیم 12*16 دریایی، KD 5100

تیپ کالا: KD5100

جعبه تقسیم IP67 روکار، 82*167*125 میلیمتر، بدون گرومت، بدون...

ادامه مطلب

جعبه تقسیم 16*20 دریایی، KD 5250

تیپ کالا: KD5250

جعبه تقسیم IP67 روکار، 98*200*160 میلیمتر، بدون گرومت، بدون...

ادامه مطلب

جعبه تقسیم 21*26 دریایی، KD 5350

تیپ کالا: KD5350

جعبه تقسیم IP67 روکار، 117*260*210 میلیمتر، بدون گرومت، بدون...

ادامه مطلب
تماس با ما

لطفا برای ارسال نظرات و پیشنهادات خود فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمایید .