محصولات

جعبه تقسیم 9*9، KD 4020

تیپ کالا: KD 4020

جعبه تقسیم IP67 روکار، 53*88*88 میلیمتر، بدون گرومت، بدون...

ادامه مطلب

جعبه تقسیم 10*10، KD 4040

تیپ کالا: KD 4040

جعبه تقسیم IP67 روکار، 58*98*98 میلیمتر، بدون گرومت، بدون...

ادامه مطلب

جعبه تقسیم 14*12، KD 4060

تیپ کالا: KD 4060

جعبه تقسیم IP67 روکار، 70*139*119 میلیمتر، بدون گرومت، بدون...

ادامه مطلب

جعبه تقسیم 12*16، KD 4100

تیپ کالا: KD 4100

جعبه تقسیم IP67 روکار، 82*167*125 میلیمتر، بدون گرومت، بدون...

ادامه مطلب

جعبه تقسیم 20*16، KD4250

تیپ کالا: KD 4250

جعبه تقسیم IP67 روکار، 98*200*160 میلیمتر، بدون گرومت، بدون...

ادامه مطلب

جعبه تقسیم 21*26، KD 4350

تیپ کالا: KD 4350

جعبه تقسیم IP67 روکار، 117*260*210 میلیمتر، بدون گرومت، بدون...

ادامه مطلب

جعبه تقسیم 9*9، KD 5020

تیپ کالا: KD 5020

جعبه تقسیم IP67 روکار، 53*88*88 میلیمتر، بدون گرومت، بدون...

ادامه مطلب

جعبه تقسیم 10*10، KD 5040

تیپ کالا: KD 5040

جعبه تقسیم IP67 روکار، 61*98*98 میلیمتر، بدون گرومت، بدون...

ادامه مطلب

جعبه تقسیم 12*14، KD 5060

تیپ کالا: KD 5060

جعبه تقسیم IP67 روکار، 70*139*119 میلیمتر، بدون گرومت، بدون...

ادامه مطلب

جعبه تقسیم 12*16، KD 5100

تیپ کالا: KD 5100

جعبه تقسیم IP67 روکار، 82*167*125 میلیمتر، بدون گرومت، بدون...

ادامه مطلب

جعبه تقسیم 16*20، KD 5250

تیپ کالا: KD 5250

جعبه تقسیم IP67 روکار، 98*200*160 میلیمتر، بدون گرومت، بدون...

ادامه مطلب

جعبه تقسیم 21*26، KD 5350

تیپ کالا: KD 5350

جعبه تقسیم IP67 روکار، 117*260*210 میلیمتر، بدون گرومت، بدون...

ادامه مطلب
تماس با ما

لطفا برای ارسال نظرات و پیشنهادات خود فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمایید .