تکنورلوژی سنسورها و تعاریف فنی

تکنولوژی سنسورهای فشار

برای دستگاه های اندازه گیری سطح و فشار ملزومات گوناگونی وجود دارد، علاوه بر راه حل های طراحی هوشمند، نیاز به تکنولوژی مناسب سنسور نیز می باشد. بی دی سنسورز یکی از چند شرکت در سراسر دنیا است که از چهار عنصر مدرن اندازه گیری فشار استفاده می کند. دانش ترانسمیترهای تولید شده توسط شرکت بی دی سنسورز یا همکاران این شرکت ارائه شده است.

 

سنسور استیل ضد زنگ سلیکونی

 

تیپ DSP210 بدون عایق بندی سیال قطر ۱۸ میلیمتر

بازه فشار: ۲۰ میلی بار لغایت ۷ بار
کاربرد: گازها، هوای فشرده، مایعات و سیالات غیر خورنده

تیپ DSP410/ DSP411/ DSP412 با دیافراگم استیل ضد زنگ قطر ۱۸ میلی متر

بازه فشار: ۱۰۰ میلی بار لغایت ۴۰۰ بار
کاربرد: سیالات گازی یا مایع سازگار با استیل ضد زنگ

تیپ DSP413

بازه فشار: ۴۰۰ میلی بار لغایت ۴۰ بار
کاربرد: برای پراب های غوطه ور قطر ۱۷ میلی متر و ترانسمیترهای فشار دیافراگمی 1/2 اینچ

 

سنسور استیل ضد زنگ

تیپ میکروفیوز

بازه فشار: 3/5 بار تا ۷۰۰ بار
کاربرد: بخش فشار هیدرولیک و اکسیژن

تیپ سنسور فیلم نازک (Thin-film )

بازه فشار: ۶۰ بار تا 2200 بار
کاربرد: کاربردهای هیدرولیکی

تیپ اندازه گیری کششی

بازه فشار: ۱۰۰۰ بار تا ۶۰۰۰ بار
کاربرد: سنجش فشار هیدرولیک، فشار بالای دینامیکی

 

سنسور سرامیکی خازنی

تیپ DSK701 قطر 32/4 میلیمتر

بازه فشار: ۶۰ میلی بار تا ۲۰ بار

تیپ DSK720M قطر ۱۸ میلیمتر

بازه فشار: ۱۰۰ میلی بار تا ۵۰ بار
کاربرد: برای اندازه گیری سطح هیدرواستاتیک به عنوان دیافراگمی یا پراب های غوطه ور و یا برای سیالات خورنده مانند: اسیدها، بازها و ...

 

سنسور سرامیکی فیلم ضخیم

تیپ DSK511 با دیافراگم تخت قطر ۱۸ میلیمتر

بازه فشار: 0/5 بار تا ۶۰۰ بار
کاربرد: برای سیالهای خورنده و اکسیژن، با دیافراگم تخت، ترجیحا برای مواد با ویسکوزیته (گرانروی) بالا و یا سیالات آلوده

تیپ DSK516 با دیافراگم تخت قطر ۱۵ میلیمتر

بازه فشار: 0/5 بار تا ۵۰ بار
کاربرد: برای پراب های غوطه ور قطر ۱۷ میلیمتر و ترانسمیترهای فشار دیافراگمی 1/2 اینچ

تیپ DSK611 با طراحی یکپارچه قطر ۱۸ میلیمتر

بازه فشار: ۲ بار تا ۴۰۰ بار
کاربرد: برای محصولات OEM با قیمت بسیار مناسب نسبت به عملکرد

 

 

تعاریف فنی

 

فشار مطلق (absolute pressure )

در موارد نادر، اندازه گیری فشار فیزیکی در شرایط مطلق (مانند سیستم های بسته) اجتناب ناپذیر است. سنسور مورد استفاده در این گونه موارد باید به شکل خاصی در محفظه قرار گیرد. این میزان فشار نسبت به فشار صفر مطلق اندازه گیری می شود. بعنوان مثال در صورت قرار گرفتن این سنسور در هوای آزاد، تقریبا فشار 1 بار نمایش داده می شود.

 

میزان اولیه ( آفست) (offset )

کمترین میزان اندازه گیری شده که دستگاه سنجش برای آن تنظیم شده است. به عنوان مثال: 4 میلی آمپر

 

زمان پاسخ (response time )

زمان پاسخگویی بیانگر مدت زمان بین شروع گام عکس العمل تا زمان دستیابی به خروجی است بنحویکه خروجی در محدوده یک درصدی میزان نهایی خود ثابت مانده باشد.

 

مقدار نهایی (مقیاس کامل) (full scale )

بالاترین میزان قابل اندازه گیری که دستگاه سنجش برای آن تنظیم شده باشد. به عنوان مثال: ۲۰ میلی آمپر
میلی آمپر ۲۰ = مقدار نهایی = مقیاس کامل = FS
میلی آمپر ۱۶ = ظرفیت = خروجی مقیاس کامل = FSO

 

دقت ( accuracy )

مقدار واقعی مجاز انحراف از منحنی مشخصه ایده آل.
مشخصات دقت همیشه درصدی از طیف (ظرفیت ) اندازه گیری (FSO ) بیان می شود.

 

اندازه گیری سطح هیدرواستاتیک

فشاری که در عمق خاصی از مایع موجود وارد می شود، به طور مستقیم متناسب با ارتفاع ستون این مایع در بالای مخزن است. برای آب، که دارای چگالی ۱ گرم بر سانتیمتر مکعب است، فشاری حدود ۱۰۰ میلی بار در هر متر از عمق آب افزایش می یابد. با کالیبره کردن بر اساس چگالی مایع مورد استفاده در مخزن، سیگنال خروجی پراب هیدرواستاتیک می تواند با عمق مایع اندازه گیری شده تنظیم شود.

 

منحنی مشخصه

رابطه بین مقدار اندازه گیری شده و مقدار خروجی توسط منحنی مشخصه تعریف توصیف می شود. بهترین حالت یک خط راست می باشد.

 

فشار معیار (gauge pressure )

فشار سنج معمولا نسبت به فشار هوای موجود ساخته می شود، یعنی فشار هوای مربوط به صفر بار. برای فشار بیشتر از فشار هوا مقدار بدست آمده یک مقدار مثبت است ( اضافه بار). برای فشار کمتر از فشار هوا این فشار منفی است (فشار منفی).

 

انواع سنسورها

سنسورهای سلیکونی piezoresistive :
غیر محصور شده برای گازها و مایعات رقیق، مایعات غیر خورنده با غشائی از جنس استیل ضد زنگ برای کاربردهای صنعتی استاندارد.

سنسورهای فیلم نازک استیل ضد زنگ:
برای کاربردهای هیدرولیکی و فشار دینامیکی بالا

سنسورهای سرامیکی لایه ضخیم:
برای سیالهای خورنده

سنسورهای سرامیکی خازنی:
برای محیط های خورنده و بازه بسیار کوچک اندازه گیری

 

دامنه/ خروجی در مقیاس کامل (FSO- full scale output )

تفاوت جبری بین مقدار نهایی و مقدار اولیه.
20ma - 4ma= 16ma

 

ضرایب تبدیل کمیت های فشار

1mbar = 100pas
1bar = 14.5psi
1psi = 68.95mbar
1bar = 100kpas
1bar = 750mmHg
1bar = 10.19mH2O

تماس با ما

لطفا برای ارسال نظرات و پیشنهادات خود فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمایید .