محصولات

مشاهده فیلترها

تایمر سوکتی 11 پایه تاخیر در قطع K3ZA20 3MIN 24-240V AC/DC

کد کالا: 135400

تایمر سوکتی 11 پایه، چند عملیاتی و تأخیر در...

ادامه مطلب

تایمر مولتی فانکشن G2ZMF11 24-240V AC/DC

کد کالا: 120103

تایمر کتابی، مولتی فانکشن، مولتی تایم، مولتی ولت

ادامه مطلب

تایمر مولتی فانکشن G2ZMF11

کد کالا: 120100

تایمر کتابی، مولتی فانکشن، مولتی تایم، مولتی ولت

ادامه مطلب

تایمر مولتی فانکشن G2ZM20 24-240V AC/DC

کد کالا: 120401

تایمر کتابی، مولتی فانکشن، مولتی تایم، مولتی ولت

ادامه مطلب

تایمر مولتی فانکشن G2ZI20 12-240V AC/DC

کد کالا: 120501

تایمر کتابی، مولتی فانکشن دو زمانه، مولتی تایم، مولتی...

ادامه مطلب

تایمر مولتی فانکشن G2ZA20

کد کالا: 120601

تایمر کتابی، مولتی فانکشن، مولتی تایم، تأخیر در...

ادامه مطلب

تایمر مولتی فانکشن G2ZA20 24-240V AC/DC

کد کالا: 120600

تایمر کتابی، مولتی فانکشن، مولتی تایم،مولتی ولت، تأخیر...

ادامه مطلب

تایمر ستاره مثلث G2ZS20

کد کالا: 120300

تایمر کتابی، ستاره مثلث، مولتی تایم

ادامه مطلب

تایمر ستاره مثلث D6DS 24V AC/DC 110-240V AC

کد کالا: 234070

تایمر کتابی کوتاه ستاره مثلث، مولتی تایم

ادامه مطلب

تایمر کتابی کوتاه D6DET 40MIN 12-240V AC/DC

کد کالا: 234091

تایمر کتابی کوتاه، تأخیر در وصل، مولتی تایم، مولتی...

ادامه مطلب

تایمر کتابی کوتاه D6DET 4MIN 12-240V AC/DC

کد کالا: 234090

تایمر کتابی کوتاه، تأخیر در وصل، مولتی تایم، مولتی...

ادامه مطلب

تایمر کتابی کوتاه D6DQ 24V AC/DC 110-240V AC

کد کالا: 234010

تایمر کتابی کوتاه، چند عملیاتی، مولتی ولت

ادامه مطلب
تماس با ما

لطفا برای ارسال نظرات و پیشنهادات خود فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمایید .