محصولات

مشاهده فیلترها

جعبه تقسیم 9*9 غوطه ور، KF 0200 C

تیپ کالا: KF0200C

جعبه تقسیم IP69 روکار، 62*93*93 میلیمتر، بدون گرومت، بدون...

ادامه مطلب

جعبه تقسیم 10*10 غوطه ور، KF 0400 C

تیپ کالا: KF0400C

جعبه تقسیم IP69 روکار، 70*104*104 میلیمتر، بدون گرومت، بدون...

ادامه مطلب

جعبه تقسیم 13*13 غوطه ور، KF 0600 C

تیپ کالا: KF0600C

جعبه تقسیم IP69 روکار، 77*130*130 میلیمتر، بدون گرومت، بدون...

ادامه مطلب

جعبه تقسیم 13*18 غوطه ور، KF 1000 C

تیپ کالا: KF1000C

جعبه تقسیم IP69 روکار، 77*130*180 میلیمتر، بدون گرومت، بدون...

ادامه مطلب

جعبه تقسیم 15*21 غوطه ور، KF 1600 C

تیپ کالا: KF1600C

جعبه تقسیم IP69 روکار، 92*155*210 میلیمتر، بدون گرومت، بدون...

ادامه مطلب

جعبه تقسیم 20*25 غوطه ور، KF 2500 C

تیپ کالا: KF2500C

جعبه تقسیم IP69 روکار، 112*205*255 میلیمتر، بدون گرومت، بدون...

ادامه مطلب

جعبه تقسیم 9*9 غوطه ور، KF 0200 G

تیپ کالا: KF0200G

جعبه تقسیم IP69 روکار، 62*93*93 میلیمتر، بدون گرومت، بدون...

ادامه مطلب

جعبه تقسیم 10*10غوطه ور ، KF 0400 G

تیپ کالا: KF0400G

جعبه تقسیم IP69 روکار، 70*104*104 میلیمتر، بدون گرومت، بدون...

ادامه مطلب

جعبه تقسیم 13*13 غوطه ور، KF 0600 G

تیپ کالا: K 0600G

جعبه تقسیم IP69 روکار، 77*130*130 میلیمتر، بدون گرومت، بدون...

ادامه مطلب

جعبه تقسیم 13*18 غوطه ور، KF 1000 G

تیپ کالا: KF1000G

جعبه تقسیم IP69 روکار، 77*130*180 میلیمتر، بدون گرومت، بدون...

ادامه مطلب

جعبه تقسیم 15*21، KF 1600 G

تیپ کالا: KF1600G

جعبه تقسیم IP69 روکار، 92*155*210 میلیمتر، بدون گرومت، بدون...

ادامه مطلب

جعبه تقسیم20*25 غوطه ور، KF 2500 G

تیپ کالا: KF2500G

جعبه تقسیم IP69 روکار، 112*205*255 میلیمتر، بدون گرومت، بدون...

ادامه مطلب
تماس با ما

لطفا برای ارسال نظرات و پیشنهادات خود فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمایید .