محصولات

مشاهده فیلترها

بیمتال U3/32 0.9

تیپ کالا: U3/32 0.9

بیمتال مغناطیسی- حرارتی 0.9-0.6 آمپر

ادامه مطلب

بیمتال U3/32 1.2

تیپ کالا: U3/32 1.2

بیمتال مغناطیسی- حرارتی 1.2-0.8 آمپر

ادامه مطلب

بیمتال U3/32 1.8

تیپ کالا: U3/32 1.8

بیمتال مغناطیسی- حرارتی 1.8-1.2 آمپر

ادامه مطلب

بیمتال U3/32 2.7

تیپ کالا: U3/32 2.7

بیمتال مغناطیسی- حرارتی 2.7-1.8 آمپر

ادامه مطلب

بیمتال U3/32 4

تیپ کالا: U3/32 4

بیمتال مغناطیسی- حرارتی 4-2.7 آمپر

ادامه مطلب

بیمتال U3/32 6

تیپ کالا: U3/32 6

بیمتال مغناطیسی- حرارتی 6-4 آمپر

ادامه مطلب

U3/32 9

تیپ کالا: U3/32 9

بیمتال مغناطیسی- حرارتی 9-6 آمپر

ادامه مطلب

بیمتال U3/32 11

تیپ کالا: U3/32 11

بیمتال مغناطیسی- حرارتی 11-8 آمپر

ادامه مطلب

بیمتال U3/32 14

تیپ کالا: U3/32 14

بیمتال مغناطیسی- حرارتی 14-10 آمپر

ادامه مطلب

بیمتال U3/32 18

تیپ کالا: U3/32 18

بیمتال مغناطیسی- حرارتی 19-13 آمپر

ادامه مطلب

بیمتال U3/32 24

تیپ کالا: U3/32 24

بیمتال مغناطیسی- حرارتی 24-17 آمپر

ادامه مطلب
تماس با ما

لطفا برای ارسال نظرات و پیشنهادات خود فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمایید .