محصولات

مشاهده فیلترها

جعبه تقسیم گرد 8 سانتیمتر، T 25

تیپ کالا: T 25

جعبه تقسیم IP65 روکار، قطر 80 میلیمتر، گرومت دار،...

ادامه مطلب

جعبه تقسیم 9*9، D8020

تیپ کالا: D8020

جعبه تقسیم IP65 روکار، 53*88*88 میلیمتر، بدون گرومت، بدون...

ادامه مطلب

جعبه تقسیم 10*10، D8040

تیپ کالا: D8040

جعبه تقسیم IP65 روکار، 58*98*98 میلیمتر، بدون گرومت، بدون...

ادامه مطلب

جعبه تقسیم 14*12، D8060

تیپ کالا: D8060

جعبه تقسیم IP65 روکار، 70*139*119 میلیمتر، بدون گرومت، بدون...

ادامه مطلب

جعبه تقسیم 12*16، D8100

تیپ کالا: D8100

جعبه تقسیم IP65 روکار، 82*167*125 میلیمتر، بدون گرومت، بدون...

ادامه مطلب

جعبه تقسیم 16*20، D8250

تیپ کالا: D8250

جعبه تقسیم IP65 روکار، 98*200*160 میلیمتر، بدون گرومت، بدون...

ادامه مطلب

جعبه تقسیم 26*21، D8350

تیپ کالا: D8350

جعبه تقسیم IP65 روکار، 117*260*210 میلیمتر، بدون گرومت، بدون...

ادامه مطلب

جعبه تقسیم 21*31، D8500

تیپ کالا: D8500

جعبه تقسیم IP65 روکار، 117*210*310 میلیمتر، بدون گرومت، بدون...

ادامه مطلب

جعبه تقسیم 9*9، D9020

تیپ کالا: D9020

جعبه تقسیم IP65 روکار، 53*88*88 میلیمتر، همراه با گرومت،...

ادامه مطلب

جعبه تقسیم 9*9 گوشواره ای، D9120

تیپ کالا: D9120

جعبه تقسیم IP65 روکار، 53*88*88 میلیمتر، همراه با گرومت،...

ادامه مطلب

جعبه تقسیم 9*9، D9220

تیپ کالا: D9220

جعبه تقسیم IP65 روکار، 53*88*88 میلیمتر، همراه با گرومت،...

ادامه مطلب

جعبه تقسیم 10*10، D9040

تیپ کالا: D9040

جعبه تقسیم IP65 روکار، 61*98*98 میلیمتر، همراه با گرومت،...

ادامه مطلب
تماس با ما

لطفا برای ارسال نظرات و پیشنهادات خود فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمایید .