محصولات

مشاهده فیلترها

جعبه تقسیم 9*9، D9240

تیپ کالا: D9240

جعبه تقسیم IP65 روکار، 61*98*98 میلیمتر، همراه با گرومت،...

ادامه مطلب

جعبه تقسیم 12*14، K9060

تیپ کالا: K9060

جعبه تقسیم IP65 روکار، 70*139*119 میلیمتر، همراه با گرومت،...

ادامه مطلب

جعبه تقسیم 12*16، K9100

تیپ کالا: K9100

جعبه تقسیم IP65 روکار، 82*167*125 میلیمتر، همراه با گرومت،...

ادامه مطلب

جعبه تقسیم 20*16، K9250

تیپ کالا: K9250

جعبه تقسیم IP65 روکار، 98*200*160 میلیمتر، همراه با گرومت،...

ادامه مطلب

جعبه تقسیم 21*26، K9350

تیپ کالا: K9350

جعبه تقسیم IP65 روکار، 117*260*210 میلیمتر، همراه با گرومت،...

ادامه مطلب

جعبه تقسیم 21*31، K 9500

تیپ کالا: K 9500

جعبه تقسیم IP65 روکار، 117*210*310 میلیمتر،همراه با گرومت، بدون...

ادامه مطلب

جعبه تقسیم 9*9، D 9025

تیپ کالا: D 9025

جعبه تقسیم IP65 روکار، 53*88*88 میلیمتر، همراه با گرومت،...

ادامه مطلب

جعبه تقسیم 10*10، D 9045

تیپ کالا: D 9045

جعبه تقسیم IP65 روکار، 61*98*98 میلیمتر، همراه با گرومت،...

ادامه مطلب

جعبه تقسیم 14*12، K 9065

تیپ کالا: K 9065

جعبه تقسیم IP65 روکار، 70*139*119 میلیمتر، همراه با گرومت،...

ادامه مطلب

جعبه تقسیم 16*12، K 9105

تیپ کالا: K 9105

جعبه تقسیم IP65 روکار، 82*167*125 میلیمتر، همراه با گرومت،...

ادامه مطلب

جعبه تقسیم 20*16، K 9255

تیپ کالا: K 9255

جعبه تقسیم IP65 روکار، 98*200*160 میلیمتر، همراه با گرومت،...

ادامه مطلب

جعبه تقسیم 21*26، K 9355

تیپ کالا: K 9355

جعبه تقسیم IP65 روکار، 117*210*260 میلیمتر، همراه با گرومت،...

ادامه مطلب
تماس با ما

لطفا برای ارسال نظرات و پیشنهادات خود فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمایید .