محصولات

مشاهده فیلترها

سه شاخه (نری) سیار 248

کد کالا: 248

نری سیار، 16 آمپر، تکفاز، سه شاخه، 230 ولت،...

ادامه مطلب

چهار شاخه (نری) سیار 252

کد کالا: 252

نری سیار، 16 آمپر، سه فاز، چهار شاخه، 400...

ادامه مطلب

پنج شاخه (نری) سیار 3

کد کالا: 3

نری سیار، 16 آمپر، سه فاز، پنج شاخه، 400...

ادامه مطلب

پنج شاخه (نری) سیار 319

کد کالا: 319

نری سیار فازبرگردان، 16 آمپر، سه فاز، پنج شاخه،...

ادامه مطلب

هفت شاخه (نری) سیار 742

کد کالا: 742

نری سیار، 16 آمپر، سه فاز، هفت شاخه، 400...

ادامه مطلب

سه شاخه (نری) سیار 260

کد کالا: 260

نری سیار، 32 آمپر، تکفاز، سه شاخه، 230 ولت،...

ادامه مطلب

چهار شاخه (نری) سیار 264

کد کالا: 264

نری سیار، 32 آمپر، سه فاز، چهار شاخه، 400...

ادامه مطلب

پنج شاخه (نری) سیار 4

کد کالا: 4

نری سیار، 32 آمپر، سه فاز، پنج شاخه، 400...

ادامه مطلب

پنج شاخه (نری) سیار 322

کد کالا: 322

نری سیار فاز برگردان، 32 آمپر، سه فاز، پنج...

ادامه مطلب

هفت شاخه (نری) سیار 744

کد کالا: 744

نری سیار، 32 آمپر، سه فاز، هفت شاخه، 400...

ادامه مطلب

سه شاخه (نری) سیار 1411

کد کالا: 1411

نری سیار چپقی، 16 آمپر، تکفاز، سه شاخه، 230...

ادامه مطلب

پنج شاخه (نری) سیار 3980

کد کالا: 3980

نری سیار چپقی، 16 آمپر، سه فاز، پنج شاخه،...

ادامه مطلب
تماس با ما

لطفا برای ارسال نظرات و پیشنهادات خود فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمایید .