محصولات

مشاهده فیلترها

جعبه تقسیم 11*11، T 60 OE

کد کالا: 2007239

جعبه تقسیم IP66 روکار، 57*114*114 میلیمتر، بدون گرومت، بدون...

ادامه مطلب

جعبه تقسیم 11*15، T 100 OE

کد کالا: 2007255

جعبه تقسیم IP66 روکار، 67*116*150 میلیمتر، بدون گرومت، بدون...

ادامه مطلب

جعبه تقسیم 11*15، T 160 OE

کد کالا: 2007271

جعبه تقسیم IP66 روکار، 77*150*190 میلیمتر، بدون گرومت، بدون...

ادامه مطلب

جعبه تقسیم 19*24، T 250 OE

کد کالا: 2007287

جعبه تقسیم IP66 روکار، 95*190*240 میلیمتر، بدون گرومت، بدون...

ادامه مطلب

جعبه تقسیم 20*28، T 350 OE

کد کالا: 2007303

جعبه تقسیم IP66 روکار، 120*201*285 میلیمتر، بدون گرومت، بدون...

ادامه مطلب

جعبه تقسیم 11*11، T 60

کد کالا: 2007061

جعبه تقسیم IP66 روکار، 57*114*114 میلیمتر، همراه گرومت، بدون...

ادامه مطلب

جعبه تقسیم 11*15، T 100

کد کالا: 2007077

جعبه تقسیم IP66 روکار، 67*116*150 میلیمتر، همراه گرومت، بدون...

ادامه مطلب

جعبه تقسیم 15*19، T 160

کد کالا: 2007093

جعبه تقسیم IP66 روکار، 77*150*190 میلیمتر، همراه گرومت، بدون...

ادامه مطلب

جعبه تقسیم 19*24، T 250

تیپ کالا: T250

جعبه تقسیم IP66 روکار، 95*190*240 میلیمتر، همراه گرومت، بدون...

ادامه مطلب

جعبه تقسیم 20*28، T 350

کد کالا: 2007109

جعبه تقسیم IP66 روکار، 120*201*285 میلیمتر، همراه گرومت، بدون...

ادامه مطلب
تماس با ما

لطفا برای ارسال نظرات و پیشنهادات خود فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمایید .