محصولات

ترنسمیتر (سنسور) فشار 30.600G

تیپ کالا: 30.600G

ترانسمیتر (سنسور) فشار برای گازها و مایعات رقیق تا...

ادامه مطلب

ترنسمیتر (سنسور) فشار 26.600G

تیپ کالا: 26.600G

ترانسمیتر (سنسور) فشار برای گازها و مایعات رقیق تا...

ادامه مطلب

ترنسمیتر (سنسور) فشار 18.600G

تیپ کالا: 18.600G

ترانسمیتر (سنسور) فشار برای مصارف پنوماتیک تا 6 بار

ادامه مطلب

ترنسمیتر (سنسور) فشار 18.601G

تیپ کالا: 18.601G

ترانسمیتر (سنسور) فشار برای کلیه مصارف صنعتی فشار پایین...

ادامه مطلب

ترنسمیتر (سنسور) فشار 17.600G

تیپ کالا: 17.600G

ترانسمیتر (سنسور) فشار برای صنایع سرمایشی و سخت کارها...

ادامه مطلب

ترنسمیتر (سنسور) فشار 17.610G

تیپ کالا: 17.610G

ترانسمیتر (سنسور) فشار برای سخت کارها تا 600 بار

ادامه مطلب

ترنسمیتر (سنسور) فشار DMP343

تیپ کالا: DMP343

ترانسمیتر (سنسور) فشار برای مصارف صنعتی فشار خیلی پایین...

ادامه مطلب

ترانسمیتر (سنسور) فشارDMP331

تیپ کالا: DMP331

ترانسمیتر (سنسور) فشار برای کلیه مصارف عادی و ضد...

ادامه مطلب

ترانسمیتر (سنسور) فشار DMP333

تیپ کالا: DMP333

ترانسمیتر (سنسور) فشار برای کلیه مصارف عادی و ضد...

ادامه مطلب

ترانسمیتر (سنسور) فشار سخت کار فشار بالا DMP334

تیپ کالا: DMP334

ترانسمیتر (سنسور) فشار سخت کار، فشار بالا تا 2200...

ادامه مطلب

ترانسمیتر (سنسور) فشار دیافراگمی DMP331P

تیپ کالا: DMP331P

ترانسمیتر (سنسور) فشار دیافراگمی برای کلیه مصارف صنعتی عادی...

ادامه مطلب

ترانسمیتر (سنسور) فشار دیافراگمی DMK331P

تیپ کالا: DMK331P

ترانسمیتر فشار دیافراگمی برای کلیه مصارف صنعتی عادی، ضدانفجار...

ادامه مطلب

تماس با ما

لطفا برای ارسال نظرات و پیشنهادات خود فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمایید .