محصولات

مشاهده فیلترها

رله کنترل فاز پنج چراغ، 115 ولت، G2PM115VSY20 24-240VAC/DC

کد کالا: 2390506

کنترل فاز پنج چراغ، سنجش 66/115 ولت، بوبین 240-24...

ادامه مطلب

رله کنترل فاز تک چراغ، 400 ولت، G2PF400VS02

کد کالا: 2390000

کنترل فاز تکچراغ، سنجش 230/400 ولت، خود تغذیه

ادامه مطلب

رله کنترل فاز تک چراغ، 230 ولت، G2PF230VS02

کد کالا: 2390001

کنترل فاز تکچراغ، سنجش 115/230 ولت، خود تغذیه

ادامه مطلب

رله کنترل فاز تک چراغ، 115 ولت، G2PF115VS02

کد کالا: 2390002

کنترل فاز تکچراغ، سنجش 66/115 ولت، خود تغذیه

ادامه مطلب

رله کنترل فاز پنج چراغ، 400 ولت، G2PM400VSY20

کد کالا: 2390504

کنترل فاز پنج چراغ، سنجش 230/400 ولت

ادامه مطلب

رله کنترل فاز پنج چراغ، 115 ولت، G2PM115VSY10

کد کالا: 2390502

کنترل فاز پنج چراغ، سنجش 66/115 ولت

ادامه مطلب

رله کنترل فاز پنج چراغ، 690 ولت، G4PM690VSYL20

کد کالا: 2394500

کنترل فاز پنج چراغ، سنجش 400/690 ولت

ادامه مطلب

رله کنترل فاز پنج چراغ، 400 ولت، G2PM400VSY20 24-240VAC/DC

کد کالا: 2390505

کنترل فاز پنج چراغ، سنجش 230/400 ولت، بوبین 240-24...

ادامه مطلب

رله کنترل فاز پنج چراغ، 230 ولت، G2PM230VSY20 24-240VAC/DC

کد کالا: 2390512

کنترل فاز پنج چراغ، سنجش 132/230 ولت، بوبین 240-24...

ادامه مطلب

رله کنترل فاز پنج چراغ، 690 ولت، G2PU690VS20

کد کالا: 2390507

کنترل فاز چهار چراغ، سنجش 208...690 ولت

ادامه مطلب

رله کنترل فاز تکچراغ، 480 ولت، V2PF480Y/277VSY01

تیپ کالا: V2PF480Y/277VSY01

کنترل فاز دو چراغ، سنجش120/280 الی 277/480 ولت

ادامه مطلب

رله کنترل فاز پنج چراغ، 400 ولت، V2PM400Y/230VS10

تیپ کالا: V2PM400Y/230VS10

کنترل فاز چهار چراغ، سنجش 230/400 ولت

ادامه مطلب
تماس با ما

لطفا برای ارسال نظرات و پیشنهادات خود فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمایید .