محصولات

بیمتال U3/32 11

تیپ کالا: U3/32 11

بیمتال مغناطیسی- حرارتی 11-8 آمپر

ادامه مطلب

بیمتال U3/32 14

تیپ کالا: U3/32 14

بیمتال مغناطیسی- حرارتی 14-10 آمپر

ادامه مطلب

بیمتال U3/32 18

تیپ کالا: U3/32 18

بیمتال مغناطیسی- حرارتی 19-13 آمپر

ادامه مطلب

بیمتال U3/32 24

تیپ کالا: U3/32 24

بیمتال مغناطیسی- حرارتی 24-17 آمپر

ادامه مطلب

تماس با ما

لطفا برای ارسال نظرات و پیشنهادات خود فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمایید .