محصولات

پریز (مادگی) توکار (تابلویی) 4127

کد کالا: 4127

پریز توکار، 32 آمپر، تکفاز، سه شاخه، 230 ولت،...

ادامه مطلب

پریز (مادگی) توکار (تابلویی) 1496

کد کالا: 1496

پریز توکار، 32 آمپر، سه فاز، چهار شاخه، 400...

ادامه مطلب

پریز (مادگی) توکار (تابلویی) 1399

کد کالا: 1399

پریز توکار، 32 آمپر، سه فاز، چهار شاخه، 400...

ادامه مطلب

پریز (مادگی) توکار (تابلویی) 1500

کد کالا: 1500

پریز توکار، 32 آمپر، سه فاز، پنچ شاخه، 400...

ادامه مطلب

پریز (مادگی) توکار (تابلویی) 1276

کد کالا: 1276

پریز توکار، 32 آمپر، سه فاز، پنج شاخه، 400...

ادامه مطلب

پریز (مادگی) توکار (تابلویی) 976

کد کالا: 976

پریز توکار، 32 آمپر، سه فاز، پنج شاخه، 400...

ادامه مطلب

پریز (مادگی) توکار (تابلویی) 4120

کد کالا: 4120

پریز توکار، 32 آمپر، سه فاز، پنج شاخه، 400...

ادامه مطلب

پریز (مادگی) توکار (تابلویی) 4130

کد کالا: 4130

پریز توکار، 32 آمپر، سه فاز، پنج شاخه، 400...

ادامه مطلب

پریز (مادگی) توکار (تابلویی) 1147

کد کالا: 1147

پریز توکار، 63 آمپر، تکفاز فاز، سه شاخه، 230...

ادامه مطلب

پریز (مادگی) توکار (تابلویی) 1151

کد کالا: 1151

پریز توکار، 63 آمپر، سه فاز، چهار شاخه، 400...

ادامه مطلب

پریز (مادگی) توکار (تابلویی) 1155

کد کالا: 1155

پریز توکار، 63 آمپر، سه فاز، پنج شاخه، 400...

ادامه مطلب

پریز (مادگی) توکار (تابلویی) 1270

کد کالا: 1270

پریز توکار، 16 آمپر، تکفاز، دو شاخه، 25 ولت،...

ادامه مطلب

تماس با ما

لطفا برای ارسال نظرات و پیشنهادات خود فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمایید .