محصولات

جعبه تقسیم گرد 8 سانتیمتر، T 25

تیپ کالا: T 25

جعبه تقسیم IP65 روکار، قطر 80 میلیمتر، گرومت دار،...

ادامه مطلب

جعبه تقسیم 9*9، D9020

تیپ کالا: D9020

جعبه تقسیم IP65 روکار، 53*88*88 میلیمتر، همراه با گرومت،...

ادامه مطلب

جعبه تقسیم 9*9، D9120

تیپ کالا: D9120

جعبه تقسیم IP65 روکار، 53*88*88 میلیمتر، همراه با گرومت،...

ادامه مطلب

جعبه تقسیم 9*9، D9220

تیپ کالا: D9220

جعبه تقسیم IP65 روکار، 53*88*88 میلیمتر، همراه با گرومت،...

ادامه مطلب

جعبه تقسیم 10*10، D9040

تیپ کالا: D9040

جعبه تقسیم IP65 روکار، 61*98*98 میلیمتر، همراه با گرومت،...

ادامه مطلب

جعبه تقسیم 9*9، D9240

تیپ کالا: D9240

جعبه تقسیم IP65 روکار، 61*98*98 میلیمتر، همراه با گرومت،...

ادامه مطلب

جعبه تقسیم 12*14، K9060

تیپ کالا: K9060

جعبه تقسیم IP65 روکار، 70*139*119 میلیمتر، همراه با گرومت،...

ادامه مطلب

جعبه تقسیم 12*16، K9100

تیپ کالا: K9100

جعبه تقسیم IP65 روکار، 82*167*125 میلیمتر، همراه با گرومت،...

ادامه مطلب

جعبه تقسیم 20*16، K9250

تیپ کالا: K9250

جعبه تقسیم IP65 روکار، 98*200*160 میلیمتر، همراه با گرومت،...

ادامه مطلب

جعبه تقسیم 21*26، K9350

تیپ کالا: K9350

جعبه تقسیم IP65 روکار، 117*260*210 میلیمتر، همراه با گرومت،...

ادامه مطلب

جعبه تقسیم 21*31، K 9500

تیپ کالا: K 9500

جعبه تقسیم IP65 روکار، 117*210*310 میلیمتر،همراه با گرومت، بدون...

ادامه مطلب

تماس با ما

لطفا برای ارسال نظرات و پیشنهادات خود فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمایید .