محصولات

جعبه تقسیم 9*9، KF 0200 G

تیپ کالا: KF 0200 G

جعبه تقسیم IP69 روکار، 62*93*93 میلیمتر، بدون گرومت، بدون...

ادامه مطلب

جعبه تقسیم 10*10، KF 0400 G

تیپ کالا: KF 0400 G

جعبه تقسیم IP69 روکار، 70*104*104 میلیمتر، بدون گرومت، بدون...

ادامه مطلب

جعبه تقسیم 13*13، KF 0600 G

تیپ کالا: KF 0600 G

جعبه تقسیم IP69 روکار، 77*130*130 میلیمتر، بدون گرومت، بدون...

ادامه مطلب

جعبه تقسیم 13*18، KF 1000 G

تیپ کالا: KF 1000 G

جعبه تقسیم IP69 روکار، 77*130*180 میلیمتر، بدون گرومت، بدون...

ادامه مطلب

جعبه تقسیم 15*21، KF 1600 G

تیپ کالا: KF 1600 G

جعبه تقسیم IP69 روکار، 92*155*210 میلیمتر، بدون گرومت، بدون...

ادامه مطلب

جعبه تقسیم20*25، KF 2500 G

تیپ کالا: KF 2500 G

جعبه تقسیم IP69 روکار، 112*205*255 میلیمتر، بدون گرومت، بدون...

ادامه مطلب

جعبه تقسیم 22*30، KF3500G

تیپ کالا: KF 3500 G

جعبه تقسیم IP69 روکار، 122*225*295 میلیمتر، بدون گرومت، بدون...

ادامه مطلب

جعبه تقسیم 25*35، KF 5000 G

تیپ کالا: KF 5000 G

جعبه تقسیم IP69 روکار، 122*255*355 میلیمتر، بدون گرومت، بدون...

ادامه مطلب

جعبه تقسیم 9*9، KF 0200 B

تیپ کالا: KF 0200 B

جعبه تقسیم IP69 روکار، 62*93*93 میلیمتر، بدون گرومت، بدون...

ادامه مطلب

جعبه تقسیم 10*10، KF 0400 B

تیپ کالا: KF 0400 B

جعبه تقسیم IP69 روکار، 70*104*104 میلیمتر، بدون گرومت، بدون...

ادامه مطلب

جعبه تقسیم13*13، KF 0600 B

تیپ کالا: KF 0600 B

جعبه تقسیم IP69 روکار، 77*130*130 میلیمتر، بدون گرومت، بدون...

ادامه مطلب

جعبه تقسیم 13*18، KF 1000 B

تیپ کالا: KF 1000 B

جعبه تقسیم IP69 روکار، 77*130*180 میلیمتر، بدون گرومت، بدون...

ادامه مطلب

تماس با ما

لطفا برای ارسال نظرات و پیشنهادات خود فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمایید .