محصولات

شمارنده صاعقه LSC I+II

کد کالا: 5091722

شمارنده ضربات صاعقه LSC I+II

ادامه مطلب

سرج ارستر تیپ 3+2، V10-C 1+NPE-280

کد کالا: 5093418

سرج ارستر کلاس C+D، تیپ 3+2، کامپکت، تک فاز...

ادامه مطلب

سرج ارستر تیپ 3+2، V10-C 3+NPE

کد کالا: 5094920

سرج ارستر کلاس C+D، تیپ 3+2، کامپکت، سه فاز...

ادامه مطلب

سرج ارستر تیپ 3+2، V10-C 3+NPE-320

کد کالا: 5094924

سرج ارستر کلاس C+D، تیپ 3+2، کامپکت، سه فاز...

ادامه مطلب

سرج ارستر تیپ 3+2، V10-C 3+NPE+FS

کد کالا: 5094931

سرج ارستر کلاس C+D، تیپ 3+2، کامپکت، سه فاز...

ادامه مطلب

پریز ارستر دار FC-D

کد کالا: 5092800

پریز ارستر دار کلاس D، تیپ3، 16 آمپر، 5092800

ادامه مطلب

پریز ارستر دار FC-TV-D همراه با حفاظت آنتن

کد کالا: 5092808

پریز ارستر دار کلاس D، تیپ3، 16 آمپر، 5092808

ادامه مطلب

پریز ارستر دار FC-SAT-D همراه با حفاظت ماهواره

کد کالا: 5092816

پریز ارستر دار کلاس D، تیپ3، 16 آمپر، 5092816

ادامه مطلب

پریز ارستر دار FC-RJ-D همراه با حفاظت تلفن و شبکه

کد کالا: 50928285

پریز ارستر دار کلاس D، تیپ3، 16 آمپر، 5092828

ادامه مطلب

سرج ارستر تیپ 2، V20-1+NPE-150

کد کالا: 5095231

سرج ارستر کلاس C ، تیپ 2، یک پل...

ادامه مطلب

سرج ارستر تیپ 2+1، MCF50-NAR-TT+FS

کد کالا: 5096977

سرج ارستر کلاس B+C، تیپ 2+1 ، سه پل...

ادامه مطلب

سرج ارستر تیپ 2+1، MCF100-NAR-TT+FS

کد کالا: 5096988

سرج ارستر کلاس B+C، تیپ 2+1 ، سه پل...

ادامه مطلب

تماس با ما

لطفا برای ارسال نظرات و پیشنهادات خود فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمایید .