محصولات

جعبه تقسیم 9*9، D 9025

تیپ کالا: D 9025

جعبه تقسیم IP65 روکار، 53*88*88 میلیمتر، همراه با گرومت،...

ادامه مطلب

جعبه تقسیم 10*10، D 9045

تیپ کالا: D 9045

جعبه تقسیم IP65 روکار، 61*98*98 میلیمتر، همراه با گرومت،...

ادامه مطلب

جعبه تقسیم 14*12، K 9065

تیپ کالا: K 9065

جعبه تقسیم IP65 روکار، 70*139*119 میلیمتر، همراه با گرومت،...

ادامه مطلب

جعبه تقسیم 16*12، K 9105

تیپ کالا: K 9105

جعبه تقسیم IP65 روکار، 82*167*125 میلیمتر، همراه با گرومت،...

ادامه مطلب

جعبه تقسیم 20*16، K 9255

تیپ کالا: K 9255

جعبه تقسیم IP65 روکار، 98*200*160 میلیمتر، همراه با گرومت،...

ادامه مطلب

جعبه تقسیم 21*26، K 9355

تیپ کالا: K 9355

جعبه تقسیم IP65 روکار، 117*210*260 میلیمتر، همراه با گرومت،...

ادامه مطلب

جعبه تقسیم 21*31، K 9505

تیپ کالا: K 9505

جعبه تقسیم IP65 روکار، 117*210*310 میلیمتر، با ترمینال

ادامه مطلب

تماس با ما

لطفا برای ارسال نظرات و پیشنهادات خود فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمایید .