محصولات

سرج ارستر تیپ 2، V20-C 4-280

کد کالا: 5094627

سرج ارستر کلاس C ، تیپ 2، چهار پل...

ادامه مطلب

جعبه تقسیم 15*21، KF 1600 G

تیپ کالا: KF 1600 G

جعبه تقسیم IP69 روکار، 92*155*210 میلیمتر، بدون گرومت، بدون...

ادامه مطلب

سرج ارستر تیپ 2، V20-C 1+NPE-280

کد کالا: 5094650

سرج ارستر کلاس C ، تیپ 2، یک پل...

ادامه مطلب

جعبه تقسیم20*25، KF 2500 G

تیپ کالا: KF 2500 G

جعبه تقسیم IP69 روکار، 112*205*255 میلیمتر، بدون گرومت، بدون...

ادامه مطلب

گلند M25 تیپ V-TEC VM L25 SGR

کد کالا: 2022928

گلند متریک M20 با فاق بلند

ادامه مطلب

سرج ارستر تیپ 2، V20-C 2+NPE-280

کد کالا: 5094653

سرج ارستر کلاس C ، تیپ 2، دو پل...

ادامه مطلب

جعبه تقسیم 22*30، KF3500G

تیپ کالا: KF 3500 G

جعبه تقسیم IP69 روکار، 122*225*295 میلیمتر، بدون گرومت، بدون...

ادامه مطلب

گلند M32 تیپ V-TEC VM L32 SGR

کد کالا: 2022930

گلند متریک M32 با فاق بلند

ادامه مطلب

سرج ارستر تیپ 2، V20-C 3+NPE-280

کد کالا: 5094656

سرج ارستر کلاس C ، تیپ 2، سه پل...

ادامه مطلب

جعبه تقسیم 25*35، KF 5000 G

تیپ کالا: KF 5000 G

جعبه تقسیم IP69 روکار، 122*255*355 میلیمتر، بدون گرومت، بدون...

ادامه مطلب

گلند M40 تیپ V-TEC VM L40 SGR

کد کالا: 2022933

گلند متریک M40 با فاق بلند

ادامه مطلب

سرج ارستر تیپ 2، V20-C 1+FS-280

کد کالا: 5094727

سرج ارستر کلاس C ، تیپ 2، یک پل...

ادامه مطلب

تماس با ما

لطفا برای ارسال نظرات و پیشنهادات خود فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمایید .