محصولات

جعبه تقسیم13*13، KF 0600 B

تیپ کالا: KF 0600 B

جعبه تقسیم IP69 روکار، 77*130*130 میلیمتر، بدون گرومت، بدون...

ادامه مطلب

گلند PG7 تیپ V-TEC PG7 LGR

کد کالا: 2024705

گلند پی جی PG7 با فاق استاندارد

ادامه مطلب

سرج ارستر تیپ 2، V20-C 4+FS-280

کد کالا: 5094734

سرج ارستر کلاس C ، تیپ 2، چهار پل...

ادامه مطلب

جعبه تقسیم 13*18، KF 1000 B

تیپ کالا: KF 1000 B

جعبه تقسیم IP69 روکار، 77*130*180 میلیمتر، بدون گرومت، بدون...

ادامه مطلب

گلند PG9 تیپ V-TEC PG9 LGR

کد کالا: 2024713

گلند پی جی PG9 با فاق استاندارد

ادامه مطلب

سرج ارستر تیپ 2، V20-C 1+NPE+FS

کد کالا: 5094760

سرج ارستر کلاس C ، تیپ 2، یک پل...

ادامه مطلب

جعبه تقسیم 15*21، KF 1600 B

تیپ کالا: KF 1600 B

جعبه تقسیم IP69 روکار، 92*155*210 میلیمتر، بدون گرومت، بدون...

ادامه مطلب

گلند PG11 تیپ V-TEC PG11 LGR

کد کالا: 2024721

گلند پی جی PG11 با فاق استاندارد

ادامه مطلب

سرج ارستر تیپ 2، V20-C 2+NPE+FS

کد کالا: 5094762

سرج ارستر کلاس C ، تیپ 2، دو پل...

ادامه مطلب

جعبه تقسیم 20*25، KF 2500 B

تیپ کالا: KF 2500 B

جعبه تقسیم IP69 روکار، 112*225*295 میلیمتر، بدون گرومت، بدون...

ادامه مطلب

گلند PG13 تیپ V-TEC PG13 LGR

کد کالا: 2024748

گلند پی جی PG13 با فاق استاندارد

ادامه مطلب

سرج ارستر تیپ 2، V20-C 3+NPE+FS

کد کالا: 5094765

سرج ارستر کلاس C ، تیپ 2، سه پل...

ادامه مطلب
تماس با ما

لطفا برای ارسال نظرات و پیشنهادات خود فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمایید .