محصولات

رله کنترل جریان تکفاز 5 آمپر، G2IM5AL20

کد کالا: 2390405

رله کنترل جریان تکفاز، حداکثر 5 آمپر AC/DC (دارای...

ادامه مطلب

رله کنترل جریان تکفاز 10 آمپر، G2IM10AL20

کد کالا: 2390406

رله کنترل جریان تکفاز، حداکثر 10 آمپر AC/DC (دارای...

ادامه مطلب

رله کنترل جریان تکفاز 5 آمپر، G2IM5AL20 24-240V

کد کالا: 2390411

رله کنترل جریان تکفاز، حداکثر 5 آمپر AC/DC (دارای...

ادامه مطلب

رله کنترل جریان تکفاز 10 آمپر، G2IM10AL20 24-240V

کد کالا: 2390410

رله کنترل جریان تکفاز، حداکثر 10 آمپر AC/DC (دارای...

ادامه مطلب

رله کنترل جریان سه فاز 5 آمپر، G2JM5AL20

کد کالا: 2390800

رله کنترل جریان سه فاز، 5 آمپر AC، تغذیه...

ادامه مطلب

رله کنترل جریان سه فاز 5 آمپر، G2JM5AL20 24-240V

کد کالا: 2390801

رله کنترل جریان سه فاز، 5 آمپر AC، تغذیه...

ادامه مطلب

رله کنترل جریان تکفاز 35 آمپر، V4IM35AL20

کد کالا: 2104402

رله کنترل جریان تکفاز، حداکثر 35 آمپر AC/DC، تغذیه...

ادامه مطلب

رله کنترل جریان تکفاز 100 آمپر، V4IM100AL20

کد کالا: 2104401

رله کنترل جریان تکفاز، حداکثر 100 آمپر AC/DC، تغذیه...

ادامه مطلب

رله ایمنی، S2K043

کد کالا: 588821

رله ایمنی (امرجنسی)

ادامه مطلب

رله ایمنی، S2KR403 3S

کد کالا: 588822

رله ایمنی (امرجنسی)

ادامه مطلب

رله ایمنی، S2LST030

کد کالا: 588823

رله ایمنی (امرجنسی)

ادامه مطلب

رله ایمنی، S2NG021

کد کالا: 588814

رله ایمنی (امرجنسی)

ادامه مطلب

تماس با ما

لطفا برای ارسال نظرات و پیشنهادات خود فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمایید .