محصولات

رله ایمنی، S2NGR120

کد کالا: 588816

رله ایمنی (امرجنسی)

ادامه مطلب

رله ایمنی، S2NGS031 230V AC

تیپ کالا: S2NGS031 230V AC

رله ایمنی (امرجنسی) گروه 4 با 3 خروجی باز...

ادامه مطلب

رله ایمنی، S2NGS031 24V DC

تیپ کالا: S2NGS031 24V DC

رله ایمنی (امرجنسی)

ادامه مطلب

رله ایمنی، S2NT030

کد کالا: 588826

رله ایمنی (امرجنسی)

ادامه مطلب

رله ایمنی، S2NT031

کد کالا: 588811

رله ایمنی (امرجنسی)

ادامه مطلب

رله ایمنی، S2Z021

کد کالا: 588818

رله ایمنی (امرجنسی)

ادامه مطلب

رله ایمنی، ZK31x45

تیپ کالا: ZK31X45

رله ایمنی (امرجنسی)

ادامه مطلب

رله کنترل دمای سیم پیچ موتور (PTC)، ترمیستور، G2TF02

کد کالا: 2390100

رله ترمیستور، تغذیه AC

ادامه مطلب

رله کنترل دمای سیم پیچ موتور (PTC)، ترمیستور، G2TF02 24-240V

کد کالا: 2390111

رله ترمیستور، تغذیه VAC/DC 240- 24

ادامه مطلب

رله کنترل دمای سیم پیچ موتور (PTC)، ترمیستور، G2TFKN02

کد کالا: 2390101

رله ترمیستور، تغذیه AC

ادامه مطلب

رله کنترل دما G2TMPT100L20 24-240V ،PT100

کد کالا: 2390904

رله کنترل دمای PT100 دو سیمه و سه...

ادامه مطلب

رله کنترل دمای سیم پیچ موتور (PTC)، ترمیستور، G2TFKN02 24-240V

کد کالا: 2390110

رله ترمیستور، تغذیه 240-24 V AC/DC

ادامه مطلب

تماس با ما

لطفا برای ارسال نظرات و پیشنهادات خود فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمایید .