محصولات

پریز (مادگی) سیار

کد کالا: 3408

پریز سیار، 63 آمپر، سه فاز، چهار شاخه، 400...

ادامه مطلب

پریز (مادگی) سیار 3425

کد کالا: 3425

پریز سیار، 63 آمپر، سه فاز، پنج شاخه، 400...

ادامه مطلب

پریز (مادگی) سیار 3457

کد کالا: 3457

پریز سیار، 125 آمپر، تکفاز، سه شاخه، 230 ولت،...

ادامه مطلب

پریز (مادگی) سیار 3469

کد کالا: 3469

پریز سیار، 125 آمپر، سه فاز، چهار شاخه، 400...

ادامه مطلب

پریز (مادگی) سیار 3480

کد کالا: 3480

پریز سیار، 125 آمپر، سه فاز، پنج شاخه، 400...

ادامه مطلب

نری ثابت (معکوس) روکار (دیواری) 1107

کد کالا: 1107

نری ثابت معکوس روکار، 63 آمپر، تکفاز، سه شاخه،...

ادامه مطلب

نری ثابت (معکوس) روکار (دیواری) 357

کد کالا: 357

نری ثابت معکوس روکار، 63 آمپر، سه فاز، چهار...

ادامه مطلب

پریز (مادگی) روکار (دیواری) 75226

کد کالا: 75226

پریز روکار، 200 آمپر، سه فاز، پنج شاخه، 400...

ادامه مطلب

نری ثابت (معکوس) روکار (دیواری) 361

کد کالا: 361

نری ثابت معکوس روکار، 63 آمپر، سه فاز، پنج...

ادامه مطلب

پریز (مادگی) روکار (دیواری) 75111

کد کالا: 75111

پریز روکار، 250 آمپر، سه فاز، پنج شاخه، 400...

ادامه مطلب

نری ثابت (معکوس) روکار (دیواری) 368

کد کالا: 368

نری ثابت معکوس روکار، 125 آمپر، سه فاز، پنج...

ادامه مطلب

پریز (مادگی) روکار (دیواری) 75116

کد کالا: 75116

پریز روکار، 400 آمپر، س فاز، پنج شاخه، 400...

ادامه مطلب

تماس با ما

لطفا برای ارسال نظرات و پیشنهادات خود فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمایید .