محصولات

مشاهده فیلترها

نری ثابت (معکوس) توکار (تابلویی) 826

کد کالا: 826

نری ثابت معکوس توکار، 16 آمپر، تکفاز، سه شاخه،...

ادامه مطلب

پریز (مادگی) توکار (تابلویی) 75246

کد کالا: 75246

پریز توکار، 200 آمپر، سه فاز، پنج شاخه، 400...

ادامه مطلب

نری ثابت (معکوس) توکار (تابلویی) 831

کد کالا: 831

نری ثابت معکوس توکار، 32 آمپر، تکفاز، سه شاخه،...

ادامه مطلب

پریز (مادگی) توکار (تابلویی) 75131

کد کالا: 75131

پریز توکار، 250 آمپر، سه فاز، پنج شاخه، 400...

ادامه مطلب

نری ثابت (معکوس) توکار (تابلویی) 834

کد کالا: 834

نری ثابت معکوس توکار، 32 آمپر، سه فاز، پنج...

ادامه مطلب

پریز (مادگی) توکار (تابلویی) 75136

کد کالا: 75136

پریز توکار، 400 آمپر، سه فاز، پنج شاخه، 400...

ادامه مطلب

نری ثابت (معکوس) توکار (تابلویی) 836

کد کالا: 836

نری ثابت معکوس توکار، 63 آمپر، سه فاز، سه...

ادامه مطلب

پریز (مادگی) سیار 75216

کد کالا: 75216

پریز سیار، 200 آمپر، سه فاز، پنج شاخه، 400...

ادامه مطلب

نری ثابت (معکوس) توکار (تابلویی) 3658

کد کالا: 3658

نری ثابت معکوس توکار، 63 آمپر، سه فاز، پنج...

ادامه مطلب

پریز (مادگی) سیار 75101

کد کالا: 75101

پریز (مادگی) سیار، 250 آمپر، سه فاز، پنج شاخه،...

ادامه مطلب

نری ثابت (معکوس) توکار (تابلویی) 1983

کد کالا: 1983

نری ثابت معکوس توکار، 125 آمپر، سه فاز، پنج...

ادامه مطلب

پریز (مادگی) سیار 75106

کد کالا: 75106

پریز (مادگی) سیار،400 آمپر، سه فاز، پنج شاخه، 400...

ادامه مطلب
تماس با ما

لطفا برای ارسال نظرات و پیشنهادات خود فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمایید .