محصولات

پریز (مادگی) اینترلاک روکار (دیواری) 7012

کد کالا: 7012

مادگی اینترلاک روکار، تکفاز، سه شاخه، 16 آمپر، 230...

ادامه مطلب

پریز (مادگی) اینترلاک روکار (دیواری) 5600

کد کالا: 5600

مادگی اینترلاک کلیددار، سه فاز، چهار شاخه، 16 آمپر،...

ادامه مطلب

پریز (مادگی) اینترلاک روکار (دیواری) 5603

کد کالا: 5603

مادگی اینترلاک کلیددار، سه فاز، پنج شاخه، 16 آمپر،...

ادامه مطلب

پریز (مادگی) اینترلاک روکار (دیواری) 5793

کد کالا: 5793

مادگی اینترلاک کلیددار، تکفاز، سه شاخه، 32 آمپر، 230...

ادامه مطلب

پریز (مادگی) اینترلاک روکار (دیواری) 5608

کد کالا: 5608

مادگی اینترلاک کلیددار، سه فاز، پنج شاخه، 32 آمپر،...

ادامه مطلب

پریز (مادگی) اینترلاک روکار (دیواری) 5113

کد کالا: 5113

مادگی اینترلاک کلیددار، سه فاز، پنج شاخه، 63 آمپر،...

ادامه مطلب

پریز (مادگی) اینترلاک روکار (دیواری) 5692

کد کالا: 5692

مادگی اینترلاک کلیددار، سه فاز، پنج شاخه، 125 آمپر،...

ادامه مطلب

پریز (مادگی) اینترلاک فیوزخور روکار (دیواری) 7050

کد کالا: 7050

مادگی اینترلاک کلیددار، دارای فضای نصب قطعات ماژولار، سیم...

ادامه مطلب

پریز (مادگی) اینترلاک فیوزخور روکار (دیواری) 5633

کد کالا: 5633

مادگی اینترلاک کلیددار، دارای فضای نصب قطعات ماژولار، سیم...

ادامه مطلب

پریز (مادگی) اینترلاک فیوزخور روکار (دیواری) 5635

کد کالا: 5635

مادگی اینترلاک کلیددار، دارای فضای نصب قطعات ماژولار، سیم...

ادامه مطلب

پریز (مادگی) اینترلاک فیوزخور روکار (دیواری) 5638

کد کالا: 5638

مادگی اینترلاک کلیددار، دارای فضای نصب قطعات ماژولار، سیم...

ادامه مطلب

پریز (مادگی) اینترلاک فیوزخور روکار (دیواری) 5643

کد کالا: 5643

مادگی اینترلاک کلیددار، دارای فضای نصب قطعات ماژولار، سیم...

ادامه مطلب

تماس با ما

لطفا برای ارسال نظرات و پیشنهادات خود فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمایید .