محصولات

سه شاخه (نری) سیار 278

کد کالا: 278

نری سیار، 16 آمپر، تکفاز، سه شاخه، 230 ولت،...

ادامه مطلب

نری ثابت (معکوس) روکار (دیواری) 75256

کد کالا: 75256

نری ثابت معکوس روکار، 200 آمپر، سه فاز، پنج...

ادامه مطلب

چهار شاخه (نری) سیار 282

کد کالا: 282

نری سیار، 16 آمپر، سه فاز، چهار شاخه، 400...

ادامه مطلب

نری ثابت (معکوس) روکار (دیواری) 75173

کد کالا: 75173

نری ثابت معکوس روکار، 250 آمپر، پنج شاخه، 400...

ادامه مطلب

پنج شاخه (نری) سیار 288

کد کالا: 288

نری سیار، 16 آمپر، سه فاز، پنج شاخه، 400...

ادامه مطلب

نری ثابت (معکوس) روکار (دیواری) 75398

کد کالا: 75398

نری ثابت معکوس روکار، 400 آمپر، سه فاز، پنج...

ادامه مطلب

سه شاخه (نری) سیار 290

کد کالا: 290

نری سیار، 32 آمپر، تکفاز، سه شاخه، 230 ولت،...

ادامه مطلب

نری ثابت (معکوس) توکار (تابلویی) 75266

کد کالا: 75266

نری ثابت معکوس توکار،200 آمپر، پنج شاخه، 400 ولت،...

ادامه مطلب

چهار شاخه (نری) سیار 294

کد کالا: 294

نری سیار، 32 آمپر، سه فاز، چهار شاخه، 400...

ادامه مطلب

نری ثابت (معکوس) توکار (تابلویی) 75287

کد کالا: 75287

نری ثابت معکوس توکار، 250 آمپر، پنج شاخه، 400...

ادامه مطلب

پنج شاخه (نری) سیار 300

کد کالا: 300

نری سیار، 32 آمپر، سه فاز، پنج شاخه، 400...

ادامه مطلب

نری ثابت (معکوس) توکار (تابلویی) 75295

کد کالا: 75295

نری ثابت معکوس توکار، 400 آمپر، پنج شاخه، 400...

ادامه مطلب

تماس با ما

لطفا برای ارسال نظرات و پیشنهادات خود فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمایید .